Forskningsstipendium i barnallergologi

Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologis stipendium för forskning inom barnallergologi är öppet för ansökan.

Forskningsstipendiet är instiftat för att främja forskning inom området barnallergologi i Sverige och är avsett för klinisk och/eller experimentell forskning rörande barnallergologi. Stipendiet är tänkt att i första hand användas som forskningsstöd eller till vistelse vid utländskt forskningsinstitut.

Stipendiet kan sökas av medlem i Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi.
I år finns sammanlagt 50 000 kr tillgängligt för utdelning.

Stipendiekommittén utgörs av barnallergologsektionens styrelse.

Stipendiet utdelas i samband med barnallergologsektionens årsmöte i Umeå 2018-09-28

Ev. frågor besvaras av sektionens ordförande Lennart Nilsson

lennart.j.nilsson@regionostergotland.se

Ansökningsblankett finns här.

Senaste ansökningsdag 2018-08-01

Ansökan skickas till sektionens sekreterare:

Per Thunqvist

Per.thunqvist@sll.se