Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi har genom sin stencilkommitté utfärdat råd och riktlinjer i stencilerna sedan 1991, i samband med första utgåvan av läroboken ”Allergi och astma hos barn”.

Barnallergisektionens stenciler, numera riktlinjer, riktar sig i första hand till våra medlemmar, dvs barnallergologer eller barnläkare med speciellt intresse för och erfarenhet av barnallergologi. Riktlinjerna kan även vara av intresse för läkare inom primärvården, ST-läkare inom pediatrik och primärvård samt för andra yrkeskategorier med verksamhet inom barnallergologi.

Många av riktlinjerna utgör en kortare sammanfattning av motsvarande kapitel i barnallergisektionens bok ”Astma och allergi hos barn”, senaste utgåva 2014.

Riktlinjerna ska ses som en generell rekommendation och bör anpassas till lokala förhållanden. Den enskilda läkaren har alltid det yttersta ansvaret för handläggning av den enskilda patienten.

Frågor om eller synpunkter på riktlinjerna besvaras av sektionens sekreterare.
Innehållsförteckning       Läs här om våra riktlinjer
OBS Riktlinjerna öppnas i nytt fönster - använd webbläsarens utskriftsfunktion om du vill skriva ut!
A. Allmänt


1   Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn
    Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn - kortversion
    Vetenskaplig bakgrund till A1
    Referenser till vetenskaplig bakgrund
    Information till MVC och BVC om A1
2   Hembesök
3   Läkarutlåtande för vårdbidrag
4   Läkarutlåtande avseende bostadsanpassningsbidrag
5   Yrkesrådgivning
6   Vaccination - riktlinjer vid allergifrågeställning
7   Besök i skola/förskola
8   Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare
     
B. Definitioner
1   Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser
2   Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering (barn över 2 år)
3   Stadieindelning vid bedömning av akut astma/bronkit hos barn under 3 års ålder
4   Stadieindelning vid bedömning av akut astma över 3 års ålder
     
C. Diagnostik
1   Anamnesformulär- nybesök (pdf-format)
1a   Lång
1b   Kort
2   Anamnesformulär - återbesök (pdf-format)
3   Frågeformulär användbara vid astmakontroll
4   Pricktest
5   Provokation i ögon
6   Provokation - födoämnesallergi
    Bilagor till C6, protokoll
    Öppen provokation
    Mjölk
    -----------Återintroduktion av mjölk
    Ägg med äggpulver
    Ägg tillagat ägg
    Vete med formfranska
    Fisk
    Soja
    Hasselnöt
    Jordnöt
7   FPIES - provokation
     
D. Tillstånd – utredning och behandling
1   Anafylaxi / anafylaktisk reaktion
2   Vilka bör utrustas med Adrenalin som anafylaxiprofylax? Återfinns även i D1
3   Allergisk rinokonjunktivit
4   Bi- och getingallergi
5   Urtikaria o angioödem
6   Eksem
7   Komjölksallergi
8   Latexallergi
9   Astmaanfall – akutbehandling.
10   Astma – underhållsbehandling. (pdf) Alternativa fig1 o 2
11   Astma – ansträngningsutlöst.
12   Allergi mot jordnöt och nötter
13   Astma steg 5
14   Överkänslighet mot antibiotika
15   Överkänslighet mot lokalbedövningsmedel  
16   FPIES