A. Allmänt

A1 Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn
  Faktorer som påverkar risken att bli allergisk som barn - kortversion
  Vetenskaplig bakgrund till A1
  Referenser till vetenskaplig bakgrund
  Information till MVC och BVC om A1
A2 Hembesök
A3 Läkarutlåtande för vårdbidrag
A5 Yrkesrådgivning
A6 Vaccination - riktlinjer vid allergifrågeställning
A7 Besök i skola/förskola
A8 Omhändertagande av ungdomar med astma och rutiner inför överföring till annan vårdgivare
A9 LVR - Mall för ifyllande av Luftvägsregistret
B. Definitioner

B1 Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser
B2 Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering (barn över 2 år)
C. Diagnostik

C1 Anamnesformulär- nybesök
C1a1 Lång 0 - 6 år
C1a2 Lång 7-17 år
C1b Kort
C2 Anamnesformulär - återbesök
C3 Frågeformulär användbara vid astmakontroll
C4 Pricktest
C5 Provokation i ögon
C6 Provokation - födoämnesallergi
  Provokationsprotokoll
  Mjölk
  Ägg med äggpulver
  Ägg med tillagat ägg
  Vete med formfranska
  Fisk
  Soja
  Hasselnöt
  Jordnöt
  Jordnöt, provokation snabbspår
  Återintroduktion av livsmedel
  Mjölk
  Ägg
  Jordnöt, återintroduktion/hemprovokation
C7 FPIES - provokation
  FPIES - dosberäkning vid provokation (Öppnar ett Excelblad, lås upp med kod bill)


D. Tillstånd - utredning och behandling

D1 Anafylaxi / anafylaktisk reaktion (länk till SFFA)
D2 Vilka bör utrustas med adrenalin som anafylaxiberedskap
D3 Allergisk rinokonjunktivit
D4 Bi- och getingallergi
D5 Urtikaria o angioödem
D6 Eksem
D7 Komjölksallergi
D8 Latexallergi
D9 Astma – akutbehandling.
D10 Astma – underhållsbehandling. (pdf) Alternativa fig1 o 2 (ppt)
D11 Ansträngningsutlösta andningsbesvär
D12 Allergi mot jordnöt och nötter
D13 Astma steg 5
D14 Överkänslighet mot antibiotika
D15 Överkänslighet mot lokalbedövningsmedel
D16 FPIES
  FPIES kalkylblad för dosberäkning. Lås upp med med "bill" (Excelark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Egenvårdsplaner

E1 Egenvårdsplan för anafylaxi