Vinterutskick 2009

Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi
www.barnallergisektionen.se

                                                                                                                   Växjö 090119

Kära kollegor och sektionsmedlemmar!

Hoppas att ni alla fått välbehövd vila under helgerna och nu känner er redo att planera årets aktiviteter inom barnallergisektionen! Det är härligt att det går mot ljusare tider!

Vi i styrelsen vill tacka Göran Oldaeus och medarbetare för ett trevligt ordnat höstmöte i Jönköping! Tack också alla ni som deltog i mötet, som åhörare eller föreläsare! Föreläsningspresentationer finns på hemsidan. Som uppföljning av utbildningsdagen arbetar medlemmarna i stencilkommittén för fullt med att revidera stencil 1A, f.d. stencil 17 ”Prevention”.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkarnas specialiseringstjänstgöring,
inklusive målbeskrivningarna för samtliga specialiteter finns nu publicerat på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10127/2008-126-2.htm alt.
 http://www.svls.se/malbeskrivning/6694.cs.   Så snart arbetet med checklistorna är avslutat kommer målbeskrivningar och även checklistor att läggas in i Kompetensportföljen  www.kompetensportfoljen.se .Styrelsens förslag på komplettering av målbeskrivningen avseende rekommenderade SK-kurser, regiontjänstgöring mm kommer inom kort att finnas på hemsidan. Hör gärna av er med synpunkter!
Föreningens nya stadgar presenterades på årsmötet, nytt i stadgarna är bl.a. att styrelsen utökas till sex ledamöter och att en vice ordförande utses.
I januari kommer en enkät om blivande specialister inom vår specialitet att skickas ut till verksamhetschefer inom Barn- och ungdomsmedicin enligt beslut på årsmötet.
Läs mer på hemsidan i årsmötesprotokollet och årsberättelsen.

Vårmötet tillsammans med SFFA är i Örebro torsdagen 26 mars, 2009. Programpunkter är bl.a. eksem och livskvalitet hos barn och ungdomar, erfarenhet av Xolair-behandling i Sverige och presentation av det nyreviderade ASIT-dokumentet. Programmet är klart och återfinns på SFFA; s hemsida www.sffa.nu . Anmälan till mötet göres direkt till SFFA.  
BLF; s ”Barnveckan” går av stapeln i Uppsala vecka 17. Barnallergisektionen har möte tillsammans med ”Arbetsgruppen för pediatrisk pulmonologi” måndagen 20 april med tema. "Knepfall inom pediatrisk allergologi/pulmonologi.” Tisdagen 21 april deltar sektionen i ett symposium om pediatrisk inflammation.
Höstmötet blir i Visby onsdag-torsdag 23-24 september, 2009, i samarbete med Stockholm. Mötet på onsdagen startar redan klockan 9.00 och slutar i god tid torsdag eftermiddag så vi hinner med färjan tillbaka. Mer information om Visbymötet kommer att finnas på hemsidan i vår samt i kommande utskick. Efterutbildningsdagen kommer att ägnas åt astma. Det blir två minisymposier om immunmodulerande behandling (inkl. SLIT och anti-IgE) och veteallergi.

Styrelsen önskar er alla en god fortsättning på det nya året!

Bästa hälsningar

Helene Axfors Olsson, sekreterare  Helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se