Vinterutskick 2007

Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi

                                                                                                                   Växjö 070131

Hej alla föreningsmedlemmar!

Hösten har passerat och äntligen har vi fått lite snö här i Växjö. Det känns som om det var länge sedan vi kunde njuta av de härliga sensommardagarna i Tylösand! Varmt tack till Kent Åke Henricson och medarbetare som stod för de välordnade arrangemangen på Hotell Tylöhus! Tack också till alla som deltog på höstmötet!

Vårmötet blir i Helsingborg torsdagen 29 mars och utgör som vanligt förmiddagens program på SFFA: s vårmöte. Sören Wille är moderator för mötet som har titeln ”ASIT – Allergispecifik Immunoterapi igår, idag och imorgon”. SFFA:s eftermiddagsmöte har titeln ”Handläggning av läkemedelsreaktioner” med Sonja Werner som moderator. Programmet finns bifogat detta utskick, men går även att finna på SFFA: s hemsida www.sffa.nu . Anmälan till mötet kan göras elektroniskt till SFFA via deras hemsida.

Välkomna också till Barnveckan i Linköping där Barnallergisektionen ordnar ett symposium med titeln ”Hur vi gick från elimination till exponering – om paradigmskiftet i allergiprevention” tisdagen 24 april kl. 13.30-15.00. Vår ordförande Karin Fälth-Magnusson är moderator och programansvarig.

Höstmötet kommer att gå av stapeln på Akademiska Föreningen i Lund torsdag-fredag 27-28 september. Hotell hittar Du http://www.skane.com/lund.html . Preliminärt program bifogas samt går att finna på vår hemsida. Mer om höstmötet kommer i vårutskicket.

Under våren kommer styrelsens ”Enkät angående aktuell tjänstgöring hos barnallergologer” att skickas ut enligt det uppdrag som styrelsen fick på årsmötet. Syftet med enkäten är att inventera aktuellt och framtida behov av barnallergologer. Vi hoppas på en hög svarsfrekvens!

Vår hemsida har fått en ny design av vår mycket duktige medarbetare och webbsnickare Kent Åke Henricson! Det finns en del nyheter, bl.a. en nyhetsrulle med aktuell information. Det finns också en mängd bra länkar inlagda. Årsmötesprotokollet, årsberättelsen och styrelseprotokoll återfinnes där för genomläsning.
Stencilkommittén med medarbetare har utfört ett omfattande arbete med uppdatering och revidering av samtliga stenciler. Stencilerna har fått en ny gruppering efter innehåll och har fått en enhetlig layout med revideringsår och giltighetstid. Stencilkommitténs medlemmar har ett gemensamt ansvar för samtliga stenciler men författarlista finns tillgänglig hos sekreteraren vid förfrågan.  
Bästa hälsningar
Helene Axfors Olsson, sekreterare
Helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se

Barn- och Ungdomskliniken, Centrallasarettet 351 85 Växjö