Du kan läsa hela dokumentet inkl anmälningsblankett, program mm som wordfil, klicka här

Växjö 7 april, 2006

Hej alla medlemmar!
Höstmötet kommer i år att vara 20 – 21 september på Hotell Tylöhus i Tylösand, Halmstad. Eftersom hotellet tidigt önskar besked angående rumsbokningen kommer ”sommarutskicket” extra tidigt i år! Då utskicket nu endast kommer elektroniskt vore jag tacksam om Du kan sprida information om mötet till intresserade som eventuellt inte anmält sin mailadress till mig!
Utskicket finns även att läsa på vår hemsida www.barnallergisektionen.se. Besök gärna hemsidan regelbundet då aktuell information läggs ut fortlöpande.
Stencilkommittén håller i ett arbete med uppdatering av stencilerna, där målet är att samtliga stenciler ska vara uppdaterade under 2006. Den första omgången med nyreviderade stenciler läggs i dagarna ut på vår hemsida. Medlemmarna har möjlighet att inkomma med synpunkter till mig senast 1 juni, 2006. Stencilkommittén sammanträder igen i augusti, och målet är att fastställa de nyreviderade stencilerna på årsmötet.

Information om höstmötet:
Anmälningsblankett för höstmötet i Tylösand onsdagen 20- torsdagen 21 september, 2006 finns på vår hemsida. Anmälan kan göras elektroniskt eller genom att skriva ut anmälningsblanketten och skicka/faxa den till vår kassör Tom af Klercker. Ange vilka delar av mötet Du vill delta i. Anmälan blir definitiv när den åtföljts av inbetalning av kursavgiften 1500 kr till kassörens postgironr 478 99 07 - 5. Anmälan och betalning ska vara kassören tillhanda senast fredagen 1 september. Medlemmar i Barnallergisektionen betalar samtidigt in årsavgiften på 50 kronor!
Mötet äger rum på Hotell Tylöhus i Tylösand. De som önskar, och är ute i god, tid har möjlighet att bo på Hotell Tylöhus. Vi har förbokat ett antal rum, men dessa går endast att boka t.o.m. 19 juli, eftersom hotellet vill ha definitiv bokning klar två månader före mötet.
Kontakta Hotel Tylösand för bokning 035-30500, ange ”Barnallergi”(OBS senast 19/7)
Andra hotellalternativ hittar du via: www.halmstad.se/turist
Programmet för efterutbildningsdagen onsdagen 20 september är ”Den atopiska huden” med Karin Fälth-Magnusson, barnallergolog och Maria Böhme, barndermatolog som programansvariga och moderatorer. Den sociala aktiviteten under kvällen blir guidad konstrunda på Hotell Tylöhus stora konstgalleri samt därefter middag med musik och underhållning på hotellet. Torsdagen 21 september börjar med årsmöte, vilket följs av ett minisymposium om ”NO” med Christophe Pedroletti som programansvarig. Därefter följer en högtidsföreläsning av Göran Wennergren, professor och ”ordförande emeritus”. Efter lunch får vi höra vad vi alla bör veta och kunna om IT med Kent-Åke Henricson och Tom af Klercker som föreläsare.
Styrelsen önskar er alla en skön vår/sommar och ser fram emot att få se er och övriga i allergiteamen i Tylösand i september!

Helene Axfors Olsson
sekreterare
PS Anmäl ändrad mailadress till mig helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se . DS.