Vårutskicket -04

Kommer även i pappersformat så småningom.

Bästa medlem!
Hoppas ni har haft en skön jul- och nyårstid, och att vårkänslorna nu har börjat spira. Det är då dags att inrikta sig på vårmöte i Svenska Föreningen för Allergologis regi. Denna gång gästar vi vackra Uppsala med sina långa och spännande traditioner.
Årsmötet i Svensk Förening för Allergologi kommer att hållas i Uppsala torsdagen den 1 april 2004. Programmet bifogas.
Vår sektion ordnar ett barnallergologiskt möte på förmiddagen.
Tid: kl. 10.00-11.45.
Lokal: Robergsalen, Ing 40, 4 tr, Akademiska sjukhuset.
Tema är: Inhalationsbehandling - State of the Art med Jan Svedmyr med flera.
På eftermiddagen finns möjlighet att delta i SFFA:s program.
För planeringen är vi tacksamma för anmälan senast 15 mars till Kerstin Stenudd via mail: kerstin.stenudd.caselunghe@akademiska.se eller faxa anmälningsblankett som bifogas till Kerstin på 018/611 02 28 eller ringa henne på 018/611 02 29. Ange då också om du vill ha lunch och/eller middag. Lunchen blir kostnadsfri, för middag debiteras kr. 100:- betalas på plats. V g utnyttja bifogad anmälningsblankett. Om du önskar hotell kan www.uppsala.se rekommenderas.
Sektionen för Barn- och ungdomsallergologis höstmöte är också förlagt till Uppsala som ni tidigare har blivit meddelade. Förberedelserna fortgår och programmet blir som tidigare annonserat. Vi hoppas på ett stort deltagarantal, så avsätt redan nu den 16 och 17 september 2004 i era almanackor för höstmötet i Uppsala.
Sammanlagda stipendiesumman i GlaxoSmithKlines forskningsstipendium i barnallergologi är i år ökad till 100 000 kr och vi hoppas på många sökande. Ansökningsblankett bifogas (finns också på vår hemsida www.barnallergisektionen.se).
Vänliga hälsningar
Gunnar Hattevig
Sekreterare
PS. Välvillig hjälp med utskicket har vi fått från GlaxoSmithKline som tackas! DS.


Bilagor:
Program för årsmötet i SFFA Uppsala 1 april 2004.

Program vid Svensk Förening för Allergologis möte i Uppsala 2004 04 01
Lokal Robergsalen, Ing 40, 4 tr, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet.
11.45 Lunch
13.00 SFFA:s årsmöte
14-17 Astmadiagnostik i teorin, praktiken Moderator Gunnar Boman
och framtiden.
14.00 Har vi nytta av riktlinjer? Christer janson
14.15 Har vi nytta av kväveoxid? Lennart Nordvall
14.30 Har vi nytta av spirometri och Gunnar Stålenheim
bronkialprovokation?
14.45 Kommer vi ha nytta av Hans Hedenström
utandningskondensat (EBC)?
15.00 Kaffe
15.30 Har vi nytta av eosinofilmarkörer i Per Venge
blod eller sputum?
15.45 Har vi nytta av att undersöka övre Mats Holmström
luftvägarna?
16.00 Har vi nytta av miljöundersökningar? Greta Smedje, Lena Elfman
16.15 Hur bör vi göra nu och i framtiden? Alla
18.00 Middag med underhållning på musikrestaurangen Katalin

 

Anmälan


Svenska Föreningen för Allergologi vårmöte i Uppsala den 1 april 2004


1. Ja, jag kommer till mötet


2. Jag deltar i lunchen q   q deltar inte i lunchen3. Jag deltar i middagen på kvällen q q deltar inte i middagen


Namn ………………………………………………………………………………
Adress ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………..
Tel …………………………………………………………………………………

Kvällsaktiviteten med middag kommer att kosta kr. 100:- per
deltagande. Anmälan är bindande. Kostnaden erläggs vid
registreringen på förmiddagen.
Anmälan mailas till
kerstin.stenudd.caselunghe@akademiska.se
Fax 018/611 02 28
Tel 018/611 02 29
Anmälan senast den 15/3-04


För att söka hotell i Uppsala, gå in på uppsala.com, klicka vidare
under turism i övre raden och sedan vidare i rutan hotell. Där finns
stans alla kända hotell och i en ruta intill även kartor.