Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi

http://www.barnallergisektionen.se

Skövde i juni 2004

Bästa medlem!

Här kommer sommarutskicket med fortsatt information om höstmötet:

Anmälningsblankett för höstmötet i Uppsala 16-17 september bifogas. Ange på den vilka delar av mötet du vill delta i. Anmälan blir definitiv när den åtföljts av inbetalning av kursavgiften kr. 1.100:- till skattmästarens postgironr 478 99 07 - 5. Anmälan och betalning ska vara skattmästaren tillhanda senast fredagen 20/8 . Medlemmar i Barnallergisektionen: glöm inte att samtidigt betala årsavgiften kr. 50:-.

Mötet äger rum i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset (ingång 70). Hotell hittar du via: http://www.uppsala.com / (klicka på Turism, och klicka sedan vidare till Hotell & Logi). Det lönar sig vara ute i god tid.

Programmet för kursdagen 16 september är ”Födoämnesöverkänslighet/-intolerans/-allergi” med Gunnar Hattevig som programansvarig och moderator. De sociala aktiviteterna under kvällen framgår av programmet. Lennart Nordvall , vår utmärkte värd har tre alternativa utflykter inför middagen: 1) Vikingamuseet i Gamla Uppsala. 2) Guidad vandring i Uppsalas klassiska kvarter med besök i Gustavianum. 3) Ett möte med Carl von Linné – personifierad av Odöö. Ni kan själv välja alternativ och skicka önskan till vår Skattmästare vg se bifogad anmälningsblankett, var vänlig rangordna 1 (vill helst) – 3 (sista val) i rutorna.

Fredagen 17 september börjar med årsmöte vilket följs av ett minisymposium om "Lungfysiologiska undersökningar hos barn – diagnostiska och differentialdiagnostiska möjligheter" med Per Gustafsson som programansvarig och moderator. Därefter ett minisymposium om "Medicinska epidemiologiska undersökningar" med Lennart Nordvall som moderator och programansvarig. Dagen avslutas med en föreläsning om "Genetiska aspekter på astma på Island" med vår isländske vän och kollega Håkon Håkonarsson.

Styrelsen önskar er alla en skön sommar och vi ser fram emot att få se er i Uppsala i september!

Gunnar Hattevig
sekreterare

PS. Välvillig hjälp med utskicket har vi fått av MSD som tackas för detta. MSD är vår huvudsponsor för höstmötet. DS.

Bilagor: (fungerar som länk, klicka på resp bilaga)