Svenska Barnlūkarfšreningens sektion fšr Barn- och ungdomsallergologi

 

                                                                                                             Skšvde i juni 2003

 

 

Būsta medlem!

 

Hūr kommer sommarutskicket med fortsatt information om hšstmštet:

 

Anmūlningsblankett fšr hšstmštet i KarlstadĐSunne 4Đ5 september bifogas. Ange pŒ den vilka delar av mštet du vill delta i. Anmūlan blir definitiv nūr den Œtfšljts av inbetalning av kursavgiften 1.100:- till skattmūstarens postgironr 478 99 07 - 5. Anmūlan och betalning ska vara skattmūstaren tillhanda senast fredagen 15/8. Glšm inte att samtidigt betala Œrsavgiften 50:-.

 

Mštet ūger rum pŒ Quality Spa Selma Lagerlšf. Hotellrum bokar du sjūlv. Rum finns bŒde pŒ Spa Selma Lagerlšf och pŒ nūrbelūgna Quality Hotel Selma Lagerlšf (tvūrsšver vūgen). Hemsida: http://www.selmaspa.se. Gemensam bokning pŒ telefon 0565-68 88 20 eller via e-post: bokningen.spa@quality.choicehotels.se. Ange vilket av hotellen du helst vill bo pŒ. Boka hotellrum tidigt om du vill bo pŒ Spa. Rum ūr reserverade fram till bšrjan av augusti, dūrefter kan det bli problem om du inte bokat.

 

 

Programmet fšr kursdagen 4 september ūr ĶAllergener och antigener i vŒr omgivning Đ nya aspekter pŒ exponering, diagnostik samt immunomoduleringĶ. Gunnar Lilja ūr programansvarig och tillsammans med Gunilla Hedlin moderator. Social aktivitet pŒ kvūllen ūr middag med scenshow. VŒr vūrd Anders Berg har ordnat sŒ att mšjlighet finns att Œka buss till MŒrbacka fšr guidad visning fšre middagen. Pris 100 kr. Alternativ till besšk pŒ MŒrbacka ūr fria aktiviteter pŒ Spa. Vill man bestūlla nŒgon behandling bšr detta fšrbestūllas och konferensens bokningsnummer IC 388 anges. Glšm inte att packa ner baddrūkt/badbyxor!

 

Fredagen 5 september bšrjar med Œrsmšte vilket fšljs av ett minisymposium om ĶBostadens betydelse fšr fšrskolebarns allergi och astmaĶ med Anders Berner som programansvarig och moderator. Efter lunch fšljer ett minisymposium om ĶAstma hos smŒbarnĶ med Gšran Wennergren som programansvarig och moderator. Mštet avslutas med att Gunilla Hedlin berūttar om en barnallergologs erfarenheter av den patientnūra forskningens glūdjeūmnen och vedermšdor.

 

Lite annan information: Fšr pediatriksektionen ska abstracts till Œrets Riksstūmma vara BLF:s vetenskaplige sekreterare Anders Lindblad tillhanda senast 25 augusti (e-post: anders.lindblad@vgregion.se). Riksstūmman ūr i Œr fšrlagd till Stockholmsmūssan i €lvsjš och ūger rum 26Đ28 november.

Sektionens hemsida pŒ internet nŒs via lūnken till barn- och ungdomsallergologi (under Sektioner) pŒ www.svls.se. Direktadress www.barnallergisektionen.se. InnehŒllet blir inte helt komplett fšrrūn efter Œrsmštet.

Styrelsen šnskar er alla en skšn sommar och vi ser fram emot att fŒ se er i Sunne i september!

 

 

 

Gunnar Hattevig

sekreterare

 

 

Med detta brev fšljer:

 

1. Anmūlningsblankett och program fšr hšstmštet i Sunne

 

2. Fšrslag till ny stencil 17: ĶInformation om mšjlighet att minska risken fšr astma och allergisk sjukdom hos barn under fšrsta levnadsŒrenĶ.  Fšrslaget har arbetats fram inom StencilkommittŽn. Eventuella synpunkter pŒ det ūr vūlkomna till Gšran Wennergren (goran.wennergren@pediat.gu.se), Tom af Klercker (tom.af.klercker@telia.com) eller Gunnar Hattevig (gunnar.hattevig@vgregion.se) senast 10/8.

 

3. En ny stencil, 26: ĶAstma hos smŒbarn Đ terminologi och diagnoserĶ

 

4. Stipendiumsansškan frŒn GlaxoSmithKline fšr 2003

 

 

Vūlvillig hjūlp med utskicket har vi fŒtt av ScheringĐPlough som tackas fšr detta! ScheringĐPlough ūr huvudsponsor fšr hšstmštet.


Anmūlan till hšstmštet skickas eller faxas till

Tom af Klercker

StrŒlsnūs GŒrd

590 15 Boxholm

 

fax: 0142-57096

e-post: tom.af.klercker@telia.com

 

Anmūlan och betalning ska vara skattmūstaren tillhanda senast fredagen 15/8.

......................................................................................................................................................

 

Jag anmūler mig till Barnallergisektionens hšstmšte i Sunne enligt fšrkryssat alternativ:

 

Torsdagen 4 september

 

         1.   Kursdagens program inkl lunch och kaffen                                                o

        

         2.   Besšk pŒ MŒrbacka                                                                                   o

 

         3.   Middag med scenshow                                                                              o

                                  

Fredagen 5 september

 

         4. Vetenskapligt program inkl lunch och kaffen                                              o

 

        

 

Sūtt kryss i lūmpliga rutor och faxa eller skicka till Tom af Klercker!

 

Kursavgiften ūr 1.100:- fšr Barnallergologsektionens och ASTA:s

medlemmar samt fšr barndietister (fšr icke-medlemmar ūr avgiften 1.200:-).  Fšr besšk pŒ MŒrbacka tillkommer en extra kostnad pŒ 100:-.

 

Avgiften sūtts in pŒ pg 478 99 07 - 5. Glšm inte att namn och adress mŒste anges pŒ postgiroblanketten (missas ibland nūr arbetsgivaren betalar in avgiften).

Barnallergisektionens medlemmar kan samtidigt sūtta in Œrsavgiften 50:-.

 

 

Namn:

 

......................................................................

 

Adress:

 

......................................................................

 

 

......................................................................


 

Svenska Barnlūkarfšreningens sektion fšr Barn- och ungdomsallergologi.

 

Program fšr hšstmštet i KarlstadĐSunne 4Đ5 september 2003.

 

Lokal: Basilikan, Quality Spa Selma Lagerlšf, Sunne.

 

Torsdag 4 september

 

09.30 Đ 10.00      Registrering och kaffe, tŽ.

 

Allergener och antigener i vŒr omgivning Đ nya aspekter pŒ exponering, diagnostik samt immunomodulering.                      Moderatorer: Gunilla Hedlin och Gunnar Lilja

 

10.00 Đ 10.40 Allergen/antigen-presentation vid IgE-fšrmedlad allergi.

Maria Tengvall Linder, Med Dr, Avd fšr Klinisk Allergiforskning, Karolinska sjukhuset.

 

10.40 Đ 11.20 Vad ūr ett allergen? Molekylūra aspekter pŒ allergener och allergidiagnostik.

Jonas Lidholm, Gruppchef, Forskning och Utveckling, Pharmacia Diagnostics, Uppsala

 

11.20 Đ 12.00 Food allergy Đ a diagnostic problem with hopes for a brighter future.

Barbara Ballmer-Weber, …verlūkare, Allergistation, UniversitūtsSpital, Zurich

 

12.00 ­Đ 13.15 Lunch

 

13.15 Đ 13.45 Endotoxiner i ny skepnad.

Lennart Larsson, Ph D, Institutionen fšr Mikrobiologi, Lunds Universitet.

 

13.45 Đ 14.15 Luftfšroreningar Đ kan de potentiera den allergiska reaktionen?

Gunnar Bylin, Docent, Lung- och  Allergikliniken, Huddinge Universitetssjukhus.

 

14.15 - 14.45 Kaffe

 

14.45  Đ 15.20 Kan vi pŒverka allergen/antigen inducerade immunologiska reaktioner i huden Đ nya aspekter pŒ immunomodulerande behandling?

Maria Tengvall Linder, Med Dr, Avd fšr Klinisk Allergiforskning, Karolinska sjukhuset.

 

15.20 Đ 16.00 Anti-IgE Đ vilken framtid har denna behandling vid allergenutlšsta reaktioner?

Jan Lštvall, Professor, Allergisektionen, Sahlgrenska sjukhuset, Gšteborg.

 

16.00 Đ 16.40 Rekombinanta allergen Đ en framtida behandlingsmodell vid allergivaccination?

Michael Spangfort, Director Global Research, ALKĐAbello, Kšpenhamn

 

16.40 Đ 17.00 Diskussion och Avslutning.

 

Kvūllsaktiviteter

Fšre middagen fria aktiviteter pŒ Spa alternativt besšk pŒ MŒrbacka med guidad visning.

19.30 Đ                Middag med scenshow. Dūrefter dans till Starboys fšr den som det lyster.


 

Svenska Barnlūkarfšreningens sektion fšr Barn- och ungdomsallergologi

 

Fredag 5 september

 

08.30                             rsmšte i Barnallergologsektionen.                 

                            Lokal: Basilikan

 

                            Astma- och allergisjukskšterskefšreningen Đ ASTA

                            Lokal: Meddelas pŒ plats

 

                            Dietisterna

                            Lokal: Meddelas pŒ plats

 

09.30 Đ 10.00      Kaffe

 

10.00 Đ 11.30      Minisymposium: Bostadens betydelse fšr fšrskolebarns allergi och astma Đ Vūrmlandsstudien, DBH                       Moderator: Anders Berner

 

                            Medverkande: C-G Bornehag, tekn dr, Karlstads Universitet

                            Mikael Hasselgren, allmūnlūkare, doktorand

Linda Hūgerhed, civilingenjšr, doktorand, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

 

11.30 Đ 12.30      Lunch

 

12.30 Đ 14.00      Minisymposium: Astma hos smŒbarn                 Moderator: Gšran Wennergren

                           

                            Inledning                                                                  Gšran Wennergren

 

                            Immunologiska karakteristika och                           Bill Hesselmar

                            differentialdiagnoser                                               

 

                            Astmadiagnoser enligt enkūt och i verklighet          Carl-Axel Hederos

 

                            Vilken terminologi och                                            Tony Foucard

                            vilka diagnoser bšr vi anvūnda

 

                            Vad hūnder sedan?                                                   Gšran Wennergren

 

                            Avslutande diskussion

 

 

14.15 Đ 15.00      Den patientnūra forskningens glūdjeūmnen    Gunilla Hedlin

                            och vedermšdor                                                    

 

15.00                   Avslutning