Växjö 28 maj, 2009

Kära vänner och föreningsmedlemmar!

Så här i den härliga försommaren kommer som vanligt lite information från Barnallergisektionen!

Höstmötet är i Visby onsdag-torsdag 23-24 september på kongressanläggningen ”Wisby Strand”. Program, praktisk information om resa och boende samt anmälningsblankett finns på hemsidan. Anmälan görs helst elektroniskt, alternativt genom att skriva ut anmälningsblanketten och skicka/faxa den till vår kassör Anne Kihlström. Ange vilka delar av mötet Du vill delta i. Anmälan blir definitiv först när den åtföljts av inbetalning av kursavgiften 1500 kr till kassörens postgiro nummer 478 99 07 - 5. Glöm inte att ange namn på inbetalningen! Anmälan och betalning ska vara kassören tillhanda senast 31 augusti 2009.

Temat för efterutbildningsdagen 23 september är ”Lungfunktionstester- Spirometri”med Bill Hesselmar som moderator. Observera att mötet börjar redan 09.00 på onsdagen! Efter mötet blir det möjlighet att delta i guidad stadsvandring i Visby. Därefter blir det middag med underhållning på Wisby Strand. Torsdagen 24 september börjar med årsmötet, vilket följs av ett minisymposium ”Immunomodulerande behandling – bakgrund och mekanismer” med Päivi Söderman och Gunilla Hedlin som moderatorer. Efter lunch är vår lokale värd Bo Klintberg moderator för nästa minisymposium ”Veteallergi”.                                                                                                                                                                                                                                                     
Avslutningsvis får vi vidga våra vyer genom att lyssna till prof. Owe Ronström, Visby, som talar om hälsa och sjukdom ur ett vidare perspektiv. Mötet slutar 15.00 så att vi hinner med färjan/flyget hem.

Övrig aktuell information på hemsidan:

Styrelsen önskar er alla en skön sommar och ser fram emot att få se er och övriga i allergiteamen i Visby i september!

Helene Axfors Olsson
sekreterare
PS Anmäl ändrad mailadress till mig helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se .
Astra Zeneca är vår huvudsponsor för höstmötet, och de kommer att inbjuda alla intresserade till en separat föreläsning tisdag kväll 22 september DS.