www.barnallergisektionen.se

 

Växjö 8 juni, 2007

Hej alla medlemmar!
Tiden går fort och trots sommarvärmen är det redan dags att börja tänka på höstmötet!
Vi hoppas att många finner programmet intressant och har möjlighet att komma till Lund!
Under våren har ytterligare ett par stenciler färdigställts, alldeles färsk är födoämnesstencilen med nya provokationsprotokoll. Vår duktige medarbetare Kent Åke Henricson har lagt in dem på vår hemsida, gå gärna in där och titta.
På hemsidan ligger också sommarutskicket och programmet i Lund.
Styrelsens ”Enkät angående aktuell tjänstgöring hos barnallergologer” skickades ut i början av maj och många svar har inkommit! Dock fattas fortfarande en del och om Du hör till dem som ännu inte svarat är jag tacksam om jag kan få enkätsvar snarast! Enkäten kommer att redovisas på årsmötet i Lund.
Observera att ansökan till GSK-stipendiet medföljer utskicket, i år finns 50 000 kr tillgängligt för utdelning

Information om höstmötet:
Höstmötet är torsdag-fredag 27-28 september, 2007 på AF-borgen, Sandgatan 2, i centrala Lund (www.afborgen.se).
Anmälningsblankett för höstmötet finns på vår hemsida. Anmälan kan göras elektroniskt eller genom att skriva ut anmälningsblanketten och skicka/faxa den till vår kassör Anne Kihlström. Ange vilka delar av mötet Du vill delta i. Anmälan blir definitiv när den åtföljts av inbetalning av kursavgiften 1500 kr till kassörens postgiro nummer 478 99 07 - 5. Anmälan och betalning ska vara kassören tillhanda senast 1 september, 2007. Medlemmar i Barnallergisektionen betalar samtidigt in årsavgiften på 50 kronor! För bokning av hotell hänvisas till www.skane.com/lund.html
Programmet för efterutbildningsdagen 27 september är ”Jordnötter och andra baljväxter - på gott och ont!” med Karin Fälth-Magnusson som  moderator. Den sociala aktiviteten under kvällen blir guidad visning av Historiska museet (www.luhm.lu.se) eller Skissernas museum (www.adk.lu.se). Intresseanmälan görs som vanligt på anmälningsblanketten, och ”först till kvarn” gäller. Därefter blir det middag med underhållning på Grand Hotel (www.grandilund.se). Fredagen 28 september börjar med årsmötet, vilket följs av ett minisymposium "Vad har astma och allergi med immundefekt att göra” med Vivi-Anne Oxelius som moderator. Efter lunch är Göran Wennergren moderator för nästa minisymposium som heter ”Aktuell astmabehandling” bl.a. med information från Läkemedelsverkets workshop i november 2006.

Styrelsen önskar er alla en skön sommar och ser fram emot att få se er och övriga i allergiteamen i Lund i september!


Helene Axfors Olsson
sekreterare
PS Anmäl ändrad mailadress till mig helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se . Schering Plough är vår huvudsponsor för höstmötet och kommer förmodligen att anordna en föreläsning på kvällen 27 september före middagen. DS.