Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi
www.barnallergisektionen.se

                                                                                                                   Växjö 071214

Kära sektionsmedlemmar!

När vinter mörkret nu omsluter oss får vi tänka tillbaka på den fina hösten och vårt välbesökta höstmöte i Lund! Styrelsen tackar alla föreläsare och vår lokale värd Peter Meyer samt medarbetare, för hjälp med att göra höstmötet så lyckat! Vi har fått in många positiva synpunkter från medlemmarna!

Under året har styrelsen bl.a arbetat med en ny målbeskrivning för vår subspecialitet inklusive ST-dokumentportfölj, samt med en enkät till barnets barnallergologer. Resultaten redovisades på vårt årsmöte och kommenteras i årsmötesprotokollet. Dokumenten finns tillgängliga på vår hemsida, och vi vill uppmana er att gå in där och läsa samt höra av er med synpunkter! På hemsidan finns också årsmötesprotokollet, årsberättelsen samt föreläsningspresentationer.

Vårmötet blir i Falun torsdagen 3 april 2008 och utgör som vanligt förmiddagens program på SFFA; s vårmöte. Jan Svedmyr står för programmet som handlar om anafylaxi-dokument och handhavande av adrenalinpenna. När programmet är klart kommer detta att återfinnas på vår hemsida samt SFFA; s hemsida www.sffa.nu . Anmälan till mötet blir direkt till SFFA via deras hemsida, så håll utkik där.  
BLF; s ”Barnveckan” inträffar i Örebro vecka 16. Sektionens möte blir torsdagen 17 april med tema ”Eksem” och med Dan Gustavsson som moderator.
Höstmötet blir i Jönköping torsdag- fredag 18-19 september 2008, i samarbete med Linköping. Ämnet för efterutbildningsdagen blir ”Allergiprevention i nytt ljus”.

OBS!  Synpunkter på målbeskrivningen och ST-dokumentportföljen lämnas senast 14 januari till Anne Kihlström Anne.Kihlstrom@ki.se

 
Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Bästa hälsningar

Helene Axfors Olsson, sekreterare

Helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se

Barn- och Ungdomskliniken
Centrallasarettet
351 85 Växjö