Svenska Barnläkarföreningens sektion för Barn- och ungdomsallergologi
www.barnallergisektionen.se

                                                                                                                   Växjö 051212

Hej alla medlemmar!

Varmt tack till alla som deltog på höstmötet i Stockholm! Ett särskilt tack till Anne Kihlström och medarbetare som stod för de välordnade arrangemangen i Konserthuset och den trevliga båtturen ombord på S/S Stockholm!

Vårmötet 2006 blir i Göteborg torsdagen 30 mars och utgör som vanligt förmiddagens program på SFFA:s vårmöte. Göran Wennergren är moderator för mötet som har titeln ”Astma från barn till vuxen”. Det blir en presentation om astma i olika åldrar samt tre presentationer av olika kohorter. På SFFA;s eftermiddagsmöte är temat födoämnesöverkänslighet hos barn och vuxna. När programmet är klart kommer detta att återfinnas på vår hemsida samt SFFA:s hemsida www.sffa.nu . Anmälan till mötet blir direkt till SFFA via deras hemsida, så håll utkik där.

Höstmötet 2006 kommer att gå av stapeln på Hotell Tylöhus i Tylösand utanför Halmstad. Pga. hotellet redan var uppbokat på fredagen kommer mötet att äga rum onsdag-torsdag 20-21 september. Ett antal hotellrum är förbokade, men måste bokas senast 2 månader före mötet. Hotellrummen bokas av deltagaren direkt till hotellet.  Ett enkelrum kostar ca 1400 kr. Mer information om detta kommer i vårutskicket som i år kommer redan i maj månad eftersom hotellrummen således måste bokas senast 20 juli!

Årsmötesprotokollet och årsberättelsen finns att läsa på hemsidan. Där finns också en länk till SFFA;s hemsida och deras kalender för kommande möten. Som vanligt är det Kent-Åke Henricsson som hjälper oss att uppdatera hemsidan, och detta tackar vi särskilt för!  .

Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi hoppas att få se många av er på vårmötet.

Bästa hälsningar

 

 

Helene Axfors Olsson, sekreterare

Helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se

Barn- och Ungdomskliniken
Centrallasarettet
351 85 Växjö