Växjö 041130

Kära vänner och föreningsmedlemmar!

Varmt tack till alla som deltog på höstmötet i Uppsala! Ett särskilt tack till Lennart Nordvall, Tony Foucard och medarbetare som stod för de välordnade arrangemangen och det uppskattade sociala programmet!

En del av oss hade förmånen att delta på årets Läkarstämma i Göteborg. Vid SFFA: s möte diskuterades problemen som uppstått angående Alutard Timotej. Vid ett möte nyligen med representanter för Läkemedelsverket, SFFA och ALK framkom att Läkemedelsverket kommer att föreslå en flexibel slutdos för varje enskild patient, vilket innebär att doser upp till 100 000 SQE kommer att kunna ges. Mer information angående detta kommer framöver.

Vårmötet blir i Stockholm torsdagen 7 april och utgör förmiddagens program på SFFA; s vårmöte. Gunilla Hedlin och Magnus Wickman står för programmet som avhandlar pågående aktuell forskning inom barnallergologin. När programmet är klart kommer detta att återfinnas på vår hemsida samt SFFA; s hemsida www.sffa.nu . Anmälan till mötet blir i år direkt till SFFA via deras hemsida, så håll utkik där.

Höstmötet kommer att gå av stapeln i Stockholm 050908-09. Mer information om detta kommer i vårutskicket.

För att undvika kostsamma utskick har vi i styrelsen beslutat att under 2005 gå över till elektroniskt utskick till våra medlemmar. Det sista pappersutskicket blir i juni inför höstmötet.

För att detta ska fungera måste alla medlemmar skicka in sin e-mailadress till mig på helene.axfors-olsson@ltkronoberg.se . Gör det gärna omgående så att det inte glöms bort!

De medlemmar som inte har tillgång till Internet uppmanas ta kontakt med mig per brev.

Både årsberättelsen och årsmötesprotokollet kan läsas på hemsidan, som Kent Åke Henricson förtjänstfullt har hjälp styrelsen med att ge en genomgripande modernisering. ( www.barnallergisektionen.se). Årsberättelsen ligger under fliken ”Styrelsen” och årsmötesprotokollet ligger under fliken ”Årsmöten”.

Styrelsen önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi hoppas att få se många av er på vårmötet

Bästa hälsningar

Helene Axfors Olsson, sekreterare

Barn- och Ungdomskliniken, Centrallasarettet 351 85 Växjö