Styrelsen

Ordförande
Lennart Nilsson
Allergicentrum
Universitetssjukhuset
58185 Linköping
lennart.j.nilsson[at]regionostergotland.se
Sekreterare
Per Thunqvist
Sachsska Barnsjukhuset
118 83 Stockholm
per.thunqvist[at]sodersjukhuset.se
Sekreterare för riktlinjer
Catrin Holgén
Kassör
Eva Landgren
Barn och Ungdomsmedicin Sundsvall
85186 Sundsvall
eva.landgren[at]lvn.se
Styrelsemedlemmar

Anne Kihlström
BUMM Barnsjukhuset Martina
Valhallavägen 91F
114 86 Stockholm
anne.kihlstrom[at]ki.se

Charlotte Heijkenskjöld-Rentzog, Uppsala

Catrin Holgén, Östersund