VIKTIGT Medlemsutskick Nyheter
Vår medlemsavgift är SEK 200/år. Betalas till postgiro 4789907-5 
Utskick sker endast elektroniskt. Meddela din mailadress till föreningens sekreterare Per Thunqvist (adress finner du under styrelsen). Skicka din mailadress till sekreteraren ')

Allergitjänstgöring ST/specialistst
tjänstgöring


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkarnas specialiseringstjänstgöring, inklusive målbeskrivningarna för samtliga specialiteter finns nu publicerat på Socialstyrelsens hemsida

Höstmötet i Umeå 27-28 september med förmöte 26/9 för blivande och nya barnallergologer
Anmälan Fram till 2 juli Efter 2 juli
Medlem BLFA SEK 2 000 SEK 2400
Ej Medlem SEK 2 200 SEK 2600

Samtliga priser visas exkl. moms.I avgiften ingår fika och luncher 27-28 september samt middag 27 september.
eller skriv in http://www.trippus.net/BLFA2018 i din webbläsare

Kompendiet Vår egen” bok Sektionens historia

om IgE-antikroppar mot allergena komponenter har kommit i ny utgåva

Komponenterskrivs av Sten Dreborg med hjälp av Bengt Kjellman, Göran Wennergren mfl. En första publicering har skett i tidningen Barnläkaren. Nu finns den i sin helhet här på webbplatsen. Klicka på bilden
Allergiartiklar i tidningen Barnläkaren  

Barnläkaren nr 2/2017 har tema allergi med många intressanta artiklar, och en hel del nyheter.


Barnläkaren nr 5/2014 har temat Pulmonologi/Astma och har kommit på nätet. Flera av sektionens medlemmar har medverkat. Göran Wennergren och Gunilla Hedlin är temaredaktörer.
Även Barnläkaren Nr 6/2014 är högintressant för barnallergologer.

TEMA: IMMUNOLOGI/ALLERGI
Primära immuneffekter – livsviktiga att diagnosticera och behandla tidigt Anders Fasth
IgA-brist – ett av de vanligaste immunbristtillstånden hos barn Lennart Hammarström
Genetik, epigenetik och allergisjukdomar Cilla Söderhäll
Immunologin bakom allergi Anna Rudin
Den allergiska marschen Emma Goksör
Allergiprevention – vad kan vi göra? Christina West
Kan livsstil skydda allergiutveckling? Johan Alm
Allergi, astma och vaccination
Harmut Vogt, Lennart Nilsson
Intralymfatisk immunoterapi (ILIT)
Jon R Konradsen, Gunilla Hedli

Här kan du söka på hemsidan: